Velkomen!

For å leggje inn søknad om plass vel du Barnehage eller SFO i menyen over.
Du treng ikkje å logge inn for å søkje plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer. Ved søknad om bytte av barnehage/SFO, må ny søknad registrerast.

Dersom du ikkje er registrert tidlegare, må du fylle ut søknad først, før du kan logge inn med MinID/BankID.

All vidare kommunikasjon vedkommande søknaden vil føregå på e-post. Det er difor viktig at du er registrert med oppdatert e-post-adresse.

Du må vere innlogga for å:

  • - endre/slette søknad
  • - fylgje saksgangen til søknaden
  • - svare på tilbod om plass
  • - søkje om auka/redusert plass